کارخانه آئروسل

کارخانه آئروسل

                 ما می توانیم آئروسل ها را با کالاهای مختلف مورد نظر خود ، از قبیل اسپری حشره کش ، خوشبو کننده هوا ، تمیز کننده مانند تمیز کننده فرش ، تمیز کننده شیشه ، همه تمیز کننده ، پاک کننده حمام و غیره را به شما پیشنهاد دهیم.                 

5 میلیون قطعه در هر سال

اسپری حشره کش؛ فرشنرس هوا؛ مراقبت های شخصی Aeosol؛ Aeosols Car Care Aeosols

مارک ما:

لیسو ؛ Suning ؛ جینینگ ، ARROW ؛ غروب ؛ تسویه حساب

Copyright ©Sinoaoo Medical Corp All rights reserved